Sky Tower

Sky Tower
Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2-4

 

INWESTOR:

LC Corp Sky Tower Sp. z o.o.


ZAKRES PRAC:

  • wykonanie elementów żelbetowych kondygnacji -2 oraz -1 budynku podium (B01) oraz wykonanie iniekcji ciśnieniowych i grawitacyjnych, torkretowaniu, wykonaniu koszulek żelbetowych oraz prac z użyciem taśm węglowych;
  • wykonania hydroizolacji budynku podium (B01) polegających w szczególności na wykonaniu warstw dachów zielonych, ścieżek rekreacyjnych i placu zabaw (wraz z wykonaniem projektu wykonawczego), ułożenie warstwy wegetacyjnej na dachu lekkim oraz wykonanie instalacji odwadniania dachu zielonego;
  • wykonanie wycięć, wzmocnień i zasklepień ścian i stropów na poziomie 0 oraz wzmocnień strefy dostaw oraz wzmocnień związanych z odwróceniem schodów ruchomych na poziomach -2 i -1;
  • wykonanie wycięć, wzmocnień i zasklepień ścian i stropów na poziomach -1 i -2 oraz adaptacji szybów;
  • wykonanie wycięć, wzmocnień i zasklepień ścian i stropów na poziomach +1, +2, +3 i schodów ruchomych na poziomie +1;
  • wykonanie dachu budynku B02 i B03 (wykonanie hydroizolacji, ocieplenia, attyk i pokrycia dachów).

Strona internetowa:

http://www.skytower.pl