Torkret / Beton natryskowy

Firma POLBET S.A. realizuje szerokie spektrum zadań przy wykorzystaniu technologii betonu natryskowego (torkretowania).

Wykonujemy prace budowlane przy użyciu metody torkretowania na sucho lub mokro, w zakresie nowoprojektowanych inwestycji, jak i renowacji oraz napraw istniejących obiektów.

Obszary naszej działalności obejmują między innymi takie zakresy prac jak:

  • Budowa nowych obiektów oraz nadbudowa istniejących
  • Budowle hydrotechniczne - baseny, zbiorniki, tamy, kanały ściekowe, przepusty
  • Obiekty inżynieryjne  - mosty, wiadukty, tunele, obudowy przejść podziemnych, skarpy, ścianki szczelinowe, ściany oporowe, zabezpieczenia skarp i osuwisk skalnych etc.
  • Budownictwo kolejowe
  • Naprawy i zabezpieczenia istniejących konstrukcji żelbetowych - wzmocnienia, reprofilacje elementów, wypełnienia