Naprawy konstrukcji

Lp. Generalny Wykonawca lub Inwestor Zakres prac
98
PBW Polska Sp. z o.o. Naprawa stropu nad parterem parkingu wielopoziomowego w C.H. KLIF, skucie warstwy betonu, demontaż górnego zbrojenia płyty, betonowanie, wykonanie posadzki szczelnej na bazie żywic syntetycznych
97
UNICUM.T Sp. z o.o. Roboty fundamentowe F1 na obiekcie Stama w Rudzie Śląskiej
96
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Demontaż istniejących fundamentów i wykonanie nowego fundamentu pod turbozespół
95
Polimex ? Mostostal ZREW - EC Siekierki Warszawa Modernizacja fundamentów turbozespołu Tz-9 i fundamentu turbozespołu Tz-10 wyburzenia metodą cięcia wodnego, montaż stali zbrojeniowej, wykonanie nowych elementów z betonu B37, naprawa powierzchni płyty górnej i słupów, skucie płytek i ułożenie posadzki z płytek gresowych
94
Auchan Polska Sp. z o.o. ? C.H. Auchan Katowice Naprawa górnej powierzchni płyty parkingowej, naprawa i wyrównanie powierzchni słupów nośnych parkingu, remont gzymsów obwodowych parkingu, antykorozyjne zabezpieczenie dolnej powierzchni płyty parkingowej, wykonanie uszczelnienia strefy tzw. Łącznika
93
Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK ?Staszic?, Katowice Remont żelbetowych belek podtorza toru wraz z wymianą torów przenośników taśmowych rewersyjnych jezdnych urządzeń
92
Oczyszczalnia Ścieków w Myszkowie Roboty naprawcze i powłokowe
91
Warbud S.A. ? Galeria Kazimierz w Krakowie Wykonanie iniekcji uszczelniającej pomiędzy ścianą szczelinową/ żelbetową a płytą denną
90
Warbud S.A. ? Szkoła Buchalter w Szczecinie Montaż i iniekcja żywicą poliuretanową węża Fuko
89
KWK Wujek, Ruda Śląska Naprawa belek żelbetowych
88
Instal Kraków ? Oczyszczalnia Ścieków Prace izolacyjne, wykonanie uszczelnienia dylatacji taśmą
87
Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I.J. Paderewskiego, Katowice Naprawa ścian kondygnacji piwnic
86
Skanska S.A. Cementyzacja gruntu metodą iniekcji ciśnieniowo ? obrotowej w studniach fundamentowych pod dwie podpory wiaduktu ? Piotrków Trybunalski
85
Oczyszczalnia Ścieków w Myszkowie Roboty naprawcze i powłokowe
84
BUDOREMONT Sp. z o.o. Wiadukt w Rudzie Śląskiej WD 10-iniekcja ciśnieniowa ścian przyczółka
83
URZĄD MIASTA Łodzi Zabezpieczenie budynku Delegatury Łódź-Bałuty Urzędu Miasta Łodzi przed negatywnymi skutkami napływu wód gruntowych.
82
STRABAG Sp. z o.o. Wykonanie zabezpieczenie antykorozyjnego 5 obiektów mostowych terminalu granicznego Zwardoń
81
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SKANSKA Estakada, węzeł Murckowki, Katowice ? prace naprawcze i zabezpieczenie antykorozyjne
80
Agencja Rozwoju Miasta Kraków Naprawa betonów poprzez reprofilację i iniekcję uszczelniającą oraz wykonane hydroizolacji w tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
79

Guardian Industries

Poland Sp. z o.o.

Huta GUARDIAN - iniekcje i kompleksowa izolacja przeciwwodna
78
Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych SKANSKA Estakada, ul. Bracka, Katowice ? prace naprawcze i zabezpieczenie antykorozyjne pow.betonowych podpór, gzymsu i ustroju nośnego estakady
77
AST Polska, oddział Zabrze HYPERNOVA Tychy ? roboty naprawcze konstrukcji żelbetowej
76
PBO SKOBUT Sp. z o.o. Remont wież powierzchniowych i wież dennych zapory w Porąbce
75
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Wypełnienie rys w stropie żelbetowym silosu
74
Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o. Kraków Naprawa stopni żelbetowych schodów zewnętrznych na skarpie przy sterowni Smolice.
73
FILHARMONIA ŚLĄSKA w Katowicach Zabezpieczenie przeciwwodne, osuszanie i odgrzybianie ścian piwnic i parteru budynku Filharmonii
72
Hydrobudowa Śląsk S.A. Zapora w Goczałkowicach ? naprawy i iniekcje, modernizacja konstrukcji żelbetowej ? w realizacji
71
KWK ?Bielszowice?, Ruda Śl. Usuwanie szkód górniczych w kościele św. Pawła w Zabrzu-Pawłowie
70
Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU, Opole Naprawa betonów ? wykonanie wyrównania muru palisady zewnętrznej ? beton natryskowy
69
Przedsiębiorstwo Budowlane BARMA Sp. z o.o. Sosnowiec Iniekcja uszczelniająca pomieszczeń podziemnych
68
Hydrobudowa ŚLĄSK S.A. Katowice Modernizacja konstrukcji żelbetowych urządzeń upustowych zapory czołowej w Goczałkowicach: przelew burzowy, most nad przelewem i spust denny.
67
Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Wypełnienie dylatacji na obiekcie Huty Szkła ?GUARDIAN? w Częstochowie
66
Karadex Sp. z o.o. Katowice Remont i doszczelnienie pomieszczeń rozdzielni II Oddział Kredyt Banku S.A. w Katowicach
65
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA-BIS Sp. z o.o. Bytom Nadzór nad pracami naprawczymi oraz dostawa materiałów
64
Przedsiębiorstwo Budowlane ?BARMA? Sp. z o.o. Sosnowiec Prace uszczelniające fontanny w Sosnowcu
63
EXBUD SKANSKA S.A. Kielcach Hydroizolacja fundamentów wzdłuż kręgielni na budowie CINEMA CITY w Katowicach
62
Przedsiębiorstwo ?BETA? S.A. Warszawa Wykonanie napraw i zabezpieczeń w reaktorze biologicznym Oczyszczalni Ścieków w Popielowie
61
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF MOSTY Katowice Naprawa wiaduktu nad ul. Rakowską w Częstochowie, wzmocnienie ustroju nośnego matami z włókien węglowych
60
Hydrobudowa-9 S.A. Powłoki chemoodporne w Przepompowni Ścieków i Osadów Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach.
59
Strabag Polska Sp. z o.o. Warszawa Iniekcja rys stropu, izolacja stropu tunelowego przejścia podziemnego w Jastrzębiu Zdroju, Al. Piłsudskiego
58
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Rzeszów ul. Słowackiego 9 Wykonanie podbicia posadzki żelbetowej w budynku rozdzielni na budowie bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Załężu
57
Huta ?FERRUM? Katowice, ul. Hutnicza 3 Iniekcja monolityzująca żywicami poliuretanowymi w budynku dyrekcji
56
Kopalnia Węgla Kamiennego ?WUJEK? Katowice, ul. W. Pola 65 Likwidacja szkód górniczych ? klejenie żywicami epoksydowymi spękań ścian, podestów kl. schodowej, stropów Ackermana i roboty wykończeniowe
55
Przedsiębiorstwo Budowlane ?BARMA? Sp. z o.o. Sosnowiec Iniekcja doszczelniająca rys i pęknięć w budynku C ? przebudowa centrum miasta Sosnowca
54
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Wykonanie napraw nieszczelności konstrukcji żelbetowej ? komory zbiornika Oczyszczalni Ścieków Elektrowni Jaworzno II
53
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PROFIL Sp. z o.o., Katowice Wykonanie nadlewki w przecisku z rur żelbetowych o śr. wew.1200 mm, budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chorzowie
52
Hydrobudowa-6 S.A., Warszawa Wykonanie izolacji poziomej i pionowej w systemie Deittermana na obiekcie Elektrowni Pątnów II
51
Hydrobudowa-9 S.A. Naprawa konstrukcji i wykonanie powłok chemoodpornych na zbiorniku osadu wstępnego Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach
50
Przedsiębiorstwo ?BETA? S.A. Warszawa Wykonanie napraw i zabezpieczeń w reaktorze biologicznym Oczyszczalni Ścieków w Popielowie
49
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ABF MOSTY Katowice Naprawa wiaduktu nad ul. Rakowską w Częstochowie, wzmocnienie ustroju nośnego matami z włókien węglowych
48
Hydrobudowa-9 S.A. Powłoki chemoodporne w Przepompowni Ścieków i Osadów Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach.
47
Koksownia RADLIN Zabrze Iniekcja ciśnieniowa ścian pionowych reaktora biochemicznego Oczyszczalni Ścieków
46
Zakład Techniczno-Budowlany POLBAU, Opole Naprawa betonów ? wykonanie wyrównania muru palisady zewnętrznej ? beton natryskowy
45
Huta ?FERRUM? Katowice, ul. Hutnicza 3 Iniekcja monolityzująca żywicami poliuretanowymi w budynku dyrekcji
44
Kopalnia Węgla Kamiennego ?WUJEK? Katowice, ul. W. Pola 65 Likwidacja szkód górniczych ? klejenie żywicami epoksydowymi spękań ścian, podestów kl. schodowej, stropów Ackermana i roboty wykończeniowe
43
Przedsiębiorstwo Budowlane ?BARMA? Sp. z o.o. Sosnowiec Iniekcja doszczelniająca rys i pęknięć w budynku C ? przebudowa centrum miasta Sosnowca
42
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PEBEKA-BIS Sp. z o.o. Bytom Nadzór nad pracami naprawczymi oraz dostawa materiałów
41
Przedsiębiorstwo Budowlane ?BARMA? Sp. z o.o. Sosnowiec Prace uszczelniające fontanny w Sosnowcu
40
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PROFIL Sp. z o.o., Katowice Wykonanie nadlewki w przecisku z rur żelbetowych o śr. wew.1200 mm, budowa sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w Chorzowie
39
Hydrobudowa-6q S.A., Warszawa Wykonanie izolacji poziomej i pionowej w systemie Deittermana na obiekcie Elektrowni Pątnów II
38
Hydrobudowa-9 S.A. Naprawa konstrukcji i wykonanie powłok chemoodpornych na zbiorniku osadu wstępnego Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach
37
Strabag Polska Sp. z o.o. Warszawa Iniekcja rys stropu, izolacja stropu tunelowego przejścia podziemnego w Jastrzębiu Zdroju, Al. Piłsudskiego
36
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Rzeszów ul. Słowackiego 9 Wykonanie podbicia posadzki żelbetowej w budynku rozdzielni na budowie bloku gazowo-parowego elektrociepłowni w Załężu
35
Elektrociepłownia Gorlice Kompleksowa naprawa fundamentu turbiny
34
PREFABUD Siemianowice Śląskie Naprawa elementów konstrukcji żelbetowych
33
Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. Wykonanie 44 szt. mikropali na terenie stacji benzynowej w Radymnie
32
Przedsiębiorstwo Budowlane Katowice Wykonanie iniekcji uszczelniającej pęknięć ścian na Oczyszczalni Ścieków Elektrowni Jaworzno II
31
WARBUD Kraków Sp. z o.o. Wykonanie doszczelnienia przecieków przez elementy konstrukcji żelbetowej na klatce schodowej
30
HOCHTIEF Polska Warszawa Rozbudowa zakładu Saint Gobain ?Sekurit ? iniekcja węży FUKO
29
Zakład Produkcyjno-Usługowy MIELCBUD Sp. z o.o. Zabrze Naprawa konstrukcji żelbetowych w systemie PCC, monolityzacja słupów z podciągiem, iniekcja strukturalna na obiekcie Szkoły Podstawowej w Przyszowicach
28
Hydrobudowa-9 S.A. Naprawa konstrukcji i wykonanie powłok chemoodpornych na zbiorniku osadu wstępnego Oczyszczalni Ścieków w Polkowicach
27.
Oczyszczalnia ścieków w Zabrzu - Mikulczycach Prace naprawcze-hydroizolacja konstrukcji żelbetowych
26.
KWK Wujek ? Katowice Naprawa budynków na szkodach górniczych
25.
Oczyszczalnia Ścieków w Polkowicach Wykonanie chemoizolacji zbiorników
24.
Huta Katowice Uszczelnianie pompowni ścieków sanitarnych
23.
Oczyszczalnia Ścieków w Bochni Uszczelnianie szczelin dylatacji
22.
Zapora wodna w Czorsztynie Iniekcja uszczelniająca i naprawa dylatacji
21.
Sosnowiec-Centrum Komunikacyjne przy Dworcu Głównym Wykonanie prac uszczelniających przez iniekcje
20.
Będzin - spółdzielnia mieszkaniowa Iniekcje wzmacniające gruntowe oraz naprawy konstrukcji żelbetowych
19.
Carrefour centrum handlowe w Katowicach ? parking samochodowy
Naprawa dylatacji (reprofilacja i wypełnienie)
18.
Elektrownia w Łaziskach ? chłodnia kominowa Uszczelnienie i reprofilacja misy oraz ściany chłodni ? system naprawczy PCC
17.
Oczyszczalnia ścieków JAWORZNO II Iniekcja monolityzująca konstrukcję żelbetową
16.
Stadion Śląski Iniekcja monolityzująca i wypełniająca konstrukcji żelbetowej
15.
Blok hydroenergetyczny Michalice Iniekcja uszczelniająca zaczynem bentonitowo ? cementowym
14.
IKEA Kraków Podsadzanie przestrzeni pod posadzką ? iniekcja gruntowa wzmacniająca
13.
Oczyszczalnia ścieków w Bielsku Białej Komorowicach Naprawa monolityzująca i uszczelniająca żelbetowych elementów konstrukcyjnych
12.
Huta KATOWICE Wykonanie kompleksowych prac naprawczych konstrukcji żelbetowych Oczyszczalni ścieków przemysłowych
11.
Oczyszczalnia ścieków OPOLE Naprawa elementów konstrukcji żelbetowej
10.
Droga Krajowa nr 1 odc. Katowice Kompleksowa naprawa konstrukcji żelbetowej przejść podziemnych
9.
Huta KATOWICE Prace naprawcze elementów konstrukcji wsporczej i ścian osłonowych elektrofiltrów kotłów
8.
Elektrownia BEŁCHATóW Wykonanie iniekcji monolityzującej i naprawy reprofilacyjnej fundamentu młyna węglowego
7.
Kościół Garnizonowy w Katowicach Iniekcje monolityzujące konstrukcji żelbetowych i murowych
6.
Stacja A-10 metra w Warszawie Izolacja konstrukcji , iniekcje uszczelniające
5.
Zbiorniki bagrowe Elektrowni ŁAZISKA Naprawa i uszczelnienia konstrukcji, w tym iniekcje uszczelniające oraz torkret
4.
Oczyszczalnia ścieków RACIBóRZ Iniekcje uszczelniające konstrukcji żelbetowej zbiorników wodnych (szwy robocze, rysy i spękania)
3.
Oczyszczalnia ścieków RADOMSKO Naprawa konstrukcji żelbetowych, uszczelnienia zbiorników wodnych
2.
Budynek mieszkalny przy ul. Skorupki w Warszawie Wykonanie betonu natryskowego B 20, gr. 5 cm na ścianie budynku murowanego
1.
Budynek przy ul. Pańskiej w Warszawie Kompleksowa izolacja przeciwwodna części pod ziemnej