Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polbet S.A. z siedzibą
w Katowicach, ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-474 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057138, numer
NIP: 954-00-05-224, numer REGON: 272153075, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 696.400,00 zł, numer tel. +48 (32)2567471;
(32) 2567487; (32) 60 37 000 e-mail: katowice@polbet.com

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, nawiązania kontaktu z Polbet S.A. oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 • w przypadku obsługi Pani/Pana zapytania lub w przypadku dokonywania przez nas wyboru dostawcy, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane z uwagi na niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, kontraktu;
 • po zawarciu umowy, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie kontraktu lub właściwych regulacji zawartych w umowie, kontrakcie i ciążących na nas obowiązkach prawnych;
 • w przypadku stosowania przez nas monitoringu wizyjnego na terenach naszych obiektów, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie właściwych regulacji prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
 • w pozostałych przypadkach (jak rekrutacja, zatrudnienie), podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są określone w stosownych informatorach;

4. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania:

 • w przypadku obsługi Pani/Pana zapytania lub w przypadku dokonywania przez nas wyboru dostawcy do 6 miesięcy po zakończeniu tego procesu;
 • w przypadku świadczenia usług, zawarcia kontraktu lub dokonania przez nas zakupu zgodnie z okresem określonym w umowie lub we właściwych regulacjach prawnych jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej (dokumentów sprzedaży i zakupów) lub okres gwarancyjny;
 • stosowania przez nas monitoringu wizyjnego do 3 miesięcy od momentu w przypadku rejestracji;
 • w pozostałych przypadkach zgodnie ze stosownymi informatorami;

5. Administrator nie gromadzi o Pani/Panu informacji ponad te, które zostały mu przekazane w trakcie obsługi Pani/Pana zgłoszeń i zapytań osobiście lub przez Pani/Pana przełożonych i/lub współpracowników lub ponad te, które są wymagane do zawarcia umowy, jej prawidłowej realizacji oraz udokumentowania;

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być zaufani kontrahenci: partnerzy biznesowi (kancelaria prawna, kancelaria podatkowa, firmy zajmujące się obsługą informatyczną) oraz podwykonawcy (w tym osoby współpracujące z nami w oparciu
o umowy B2B), jednak ewentualne przekazywanie Państwa danych osobowych będzie związane wyłącznie z bieżącą działalnością i przyjętymi metodami pracy, obsługą Państwa zapytań, świadczeniem usług, dokonywaniem zakupów, zawieraniem umów i kontraktów, a odbiorcy Pani/Pana danych osobowych nie otrzymują zgody na wykorzystywanie powierzonych do przetwarzania danych dla własnych celów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być również podmioty i instytucje, którym dane są przekazywane ze względu na ciążące na Administratorze obowiązki prawne lub jest to wymagane do prawidłowej realizacji umów  (np. Urzędy Skarbowe, ZUS);

7. Stosując środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienie odpowiedniej ochrony Pani/Pana danych osobowych, Administrator dba również o to, aby jego kontrahentami (zwłaszcza podmiotami którym powierzane jest ewentualne przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych) były wyłącznie podmioty mogące zapewnić wymagany przez Administratora poziom bezpieczeństwa informacji i zadeklarować działanie zgodne z RODO;

8. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

9. Na stronach internetowych Administratora wykorzystywane są pliki cookies - więcej informacji zostało przedstawionych w sekcji Polityka plików cookies;

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji Pani/Pana praw prosimy o kontakt mailowy na adres: katowice@polbet.com

11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

12. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych może być: dobrowolne (w kontaktach biznesowych, procesie ofertowania) lub wymagane przepisami prawa (w celu zawarcia umowy i jej pełnej realizacji).

Polityka dotycząca używania plików cookies

Strona internetowa www.polbet.com stosuje tzw. pliki cookies. Są to dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe  wysyłane przez serwer WWW  zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie użytkownika, pochodzące z danej witryny internetowej odnotowywane i zapamiętywane przez daną przeglądarkę internetową. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli korzystasz z serwisu www.polbet.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą polityką.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies, możesz o tym zdecydować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z używania strony www.polbet.com.

Do czego stosowane są pliki cookies?

Pliki cookies są stosowane celem:

 • optymalizacji korzystania z serwisu internetowego
 • wygody użytkowania serwisu
 • dostosowania zawartości stron do preferencji użytkowników
 • do zbierania anonimowych statystyk

Pliki cookies są stosowane najczęściej w przypadku korzystania z takich mechanizmów stron jak: liczniki odwiedzin, sondy, zakupy przez stronę, strony wymagające logowania, wyświetlanie reklam, monitorowanie aktywności odwiedzających i innych.

Pliki cookies używane na stronie www.polbet.com nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.
Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika.

Z jakich plików cookies korzystamy?

Na stronie www.polbet.com mogą być stosowane dwa rodzaje plików Cookie:

 • sesyjne - pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, są kasowane po zamknięciu przeglądarki.
 • stałe - pozwalają na korzystanie z niektórych funkcji serwisu, gromadzą dane statystyczne, pozostają na Twoim dysku do czasu ich wygaśnięcia.

Korzystając z serwisu www.polbet.com, możesz otrzymać ciasteczka z serwisów zewnętrznych współpracujących podmiotów: Facebook, Google.

Usuwanie plików cookies

Informujemy, że jest możliwe usunięcie plików cookies z dysku twardego lub zablokowywanie ich zapisywania. Sposób wprowadzenia takich zmian jest zależny od używanej przeglądarki internetowej, a zmiany można wprowadzić poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień wyszukiwarki - szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak zmiany w ww. ustawieniach należy interpretować jako zgodę użytkownika na akceptację plików cookies. Należy jednak pamiętać, że zablokowanie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnione korzystanie z wybranych funkcji serwisu.