Modernizacja pięter biurowych 3, 4, 5, 6 w Centrum Handlowym RENOMA we Wrocławiu

INWESTOR:

DTC RENOMA Sp. z o.o. Warszawa

ZARZĄDZAJĄCY PROJEKTEM:

Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o.

ZAKRES PRAC:

roboty wyburzeniowe, rozbiórkowe, konstrukcyjne żelbetowe, konstrukcyjne
w konstrukcji stalowej, odtworzenie i naprawa konstrukcji, budynku po pożarze, wymiana stolarki okiennej, roboty wykończeniowe (biura o wysokim standardzie,
w tym podłogi podniesione, sufity akustyczne), stolarka aluminiowa wewnętrzna, renowacja betonowej zabytkowej kopuły, wykonanie instalacji klimatyzacji
i wentylacji, instalacji wod-kan, instalacji elektrycznych, BMS, SAP i DSO, montaż konstrukcji i urządzeń na dachu.