Budowa Zespołu Mieszkaniowego w Warszawie przy ul. Dywizjonu 303

INWESTOR:

KAY Investments Sp. o.o. Warszawa

ZAKRES PRAC:

budowa zespołu mieszkaniowego z garażami podziemnymi oraz niezbędną obsługą komunikacyjną, urządzeniami infrastruktury towarzyszącej i elementami małej architektury.

  • powierzchnia zabudowy: 2.204,31 m2,
  • powierzchnia całkowita podziemna: 3.226,96 m2,
  • powierzchnia całkowita nadziemna: 8.670,71 m2,
  • powierzchnia użytkowa mieszkań: 6.353,64 m2,
  • kubatura: 37.367,46 m3,
  • ilość kondygnacji: 5,
  • ilość miejsc parkingowych: 106.