Contact

POLBET S.A.

Siedziba firmy:

40-474 Katowice
ul. 73 Pułku Piechoty 1

tel. (032) 256-74-71
fax. (032) 256-74-87

email: katowice@polbet.com

Office:

02-261 Warszawa
ul. Trojańska 14

tel. (022) 868-51-90
fax. (022) 868-51-91

email: warszawa@polbet.com

Map

KRS: 0000057138 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 954-00-05-224

Kapitał zakładowy: 710.000,00 zł, wpłacony: 710.000,00 zł